Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Økologi og bevarelse af ressourcer

Bygningssektoren er en ressource og energiintensiv industri, og har derfor en vigtig og vidtrækkende indflydelse på miljøet. SWIETELSKY stræber efter at sikre brugen af miljøvenlige processer, værktøjer og maskiner I alle projektfaser. Vi forsøger kontinuerligt at beskytte luften, vandet, energien og jorden for at optimere materiale- og logistikomkostninger, og mindske udledninger så meget som muligt.

Vi sparer ikke på vores indsats i at overholde regler og love, som påvirker os i alle vores markeder og forretningssegmenter, og i forebyggelsen af alle negative effekter, som vores forretningsaktiviteter har på mennesker og natur.

Derfor holder vi os ajour med forskning og teknologi, deltager i specifikke forskningsprojekter, og monitorerer udviklingen af internationale lovkrav. Alt dette er også vigtigt for at beskytte SWIETELSKY fra sanktioner, bøder og prestigetab. Vi skal være særligt opmærksomme på den korrekte håndtering af farlige stoffer. Kontamineringer på vores bygnings- eller produktionsanlæg kan forårsage betydelig miljøskade, såsom omkostninger i tilfælde af bestilte afhjælpende foranstaltninger eller produktionstab.

Selvom vi ofte er i stand til direkte at kontrollere brud af miljølove og -reguleringer fra underleverandører og leverandører, betyder deres tætte forretningsforhold med os, at SWIETELSKY er indirekte forbundet med konsekvenserne, som kan volde skade til dets ry. Derfor udøver som meget som muligt vi vores positive indflydelse på leverandører og underleverandører i Østrig, ved f.eks. at få dem til at vedtage vores adfærdskodeks.

Grundet vores operationer i bjergområder, er SWIETELSKY også involveret i erosionskontrol gennem brug af tekniske og biologiske processer. Til dette formål har vi fremmet innovative og lokalitetsspecifikke løsninger, inkl. nogle med patentløgninger, med succes. Alt dette udgør en del af vores indsats med at overholde alle nationale og internationale lovlige krav, og leve op til de højest mulige standarder. Vi er derfor glade for at kunne sige, at der ikke er blevet pålagt nogle særlige bøder eller ikke økonomiske sanktioner på SWIETELSKY for manglende overholdelse af miljølove og -regler i hverken regnskabsåret eller året før.

Læs mere om økologi og ressourcebevaring hos SWIETELSKY og om følgende emner i vores bæredygtighedsrapport

  1. Organisationsforankring, side 89
  2. Energi og udledninger, sider 89 -91
  3. Materialer og affald, sider 91 -95
  4. Vores bidrag til bæredygtige udviklingsformål, side 95
Ing. Jürgen Müller, Head of Wood Construction Sales
"Træ er fortidens og fremtidens byggemateriale og en integreret del af moderne arkitektur. Det er bæredygtigt, stabilt, brandsikkert, præfabrikeret, emissionsfrit, naturligt og kan sammensættes. Med SWIEtimber kan vi tilbyde vores kunder knowhow inden for trækonstruktion, og er en materialeneutral byggevirksomhed."

Ing. Jürgen Müller, Head of Wood Construction Sales

Klaus-Peter Pichlwanger, Quality Management
"Som en udførende bygningsvirksomhed maksimerer vi vores indflydelse og bidrager til ressourcebevarelse igennem vores bygningsprojekter langs hele værdikæden. Miljøskader skal forebygges både fra et økologisk og økonomisk synspunkt."

Klaus-Peter Pichlwanger, Quality Management