Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Adfærdskodeks

Vi vil fortsat betragtes som pålidelige og kompetente af vores offenlige og private forretningspartnere. Derfor er det vigtigt for us altid at opføre os retfærdigt, respektfuldt og med integritet over for all interesserede parter og vores konkurrenter. Vi har udarbejdet en adfærdskodeks til at lede os. Den reflekterer vores værdier og skal være grundlaget for upåklagelig opførsel fra et moralt, etisk og lovligt synspunkt inden for SWIETELSKY Gruppen. Dokumentet, der kan downloades her, er blevet afleveret i sin fuldstændige form til alle ansatte og relevante partnere. Vi publicerer også bestyrelsens erklæring om offentliggørelsen af den sidste adfærdskode herunder.

 

/ Forord af bestyrelsen

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Kære Herre eller frue!

Swietelsky er et førende byggefirma i Central- og Østeuropa. Med drivkraften på omkring 10.000 medarbejdere, mere end 2,8 milliarder euro i salg og en decentral organisationsstruktur er vi en international spiller, en national vinder og en lokal mester. I mere end 80 år har vores udvikling været præget af økonomisk bæredygtighed og sund velstand, så koncernen i dag tilbyder hele sit sortiment af byggeservices med den højeste kvalitet, fleksibilitet og overholdelse af skemaer.

Virksomhedens positive udvikling er et resultat af medarbejdernes vilje til løbende at vokse og acceptere udfordringer med henblik på fremtiden. På samme måde står vi også over for nye juridiske rammer og etiske standarder for at bevare vores gode ry som en pålidelig, kompetent og lovlydig partner. Retfærdighed, respekt og integritet i virksomheden såvel som over for kunder og konkurrenter adskiller os.

Til denne juridisk, etisk og moralsk upåklagelige adfærd har vi udarbejdet et adfærdskodeks som retningslinje. Overholdelse af principperne heri gælder for alle ansatte i Swietelsky, uanset deres stilling. Uden tvivl er vores adfærd i vores daglige professionelle liv en af ​​de vigtigste faktorer, der påvirker virksomhedens omdømme. Hver enkelt person er derfor forpligtet til i sin egen interesse at tage hensyn til følgende principper og derved sikre fælles økonomisk succes.

Bestyrelsen