Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Adfærdskodeks

Vi vil fortsat betragtes som pålidelige og kompetente af vores offenlige og private forretningspartnere. Derfor er det vigtigt for us altid at opføre os retfærdigt, respektfuldt og med integritet over for all interesserede parter og vores konkurrenter. Vi har udarbejdet en adfærdskodeks til at lede os. Den reflekterer vores værdier og skal være grundlaget for upåklagelig opførsel fra et moralt, etisk og lovligt synspunkt inden for SWIETELSKY Gruppen. Dokumentet, der kan downloades her, er blevet afleveret i sin fuldstændige form til alle ansatte og relevante partnere. Vi publicerer også bestyrelsens erklæring om offentliggørelsen af den sidste adfærdskode herunder.

 

/ Forord af bestyrelsen

Vorstand Web 1

Kære hr. eller fr!

SWIETELSKY er en ledende byggevirksomhed i Midt- og Østeuropa. Med den drivende kraft af ca. 10,000 ansatte, mere end 2,3 milliarder euro i salg og en decentraliseret organisationsstruktur er vi en international spiller, en national vinder og en lokal mester. I mere end 80 år har vores udvikling været kendetegnet af økonomisk bæredygtighed og sund fremgang, således at Gruppen i dag tilbyder dens hele række bygningstjenester med den højste kvalitet, fleksibilitet og overholdelse af tidsfrister.

Virksomhedens positive udvikling er resultatet af de ansattes vilje til fortsat at vokse og acceptere udfordringerne med et øje for fremtiden. Samitidigt har vi også nye lovrammer og etiske standarder, vi skal leve op til, for at bevare vores gode ry som en pålidelig, kompetent og lovlydig partner. Retfærdighed, respekt og inegritet indenfor virksomheden ligesom over for vores kunder og konkurrenter adskiller os.

i december 2018