Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årsregnskab

Åben kommunikation og transparens over for vores investorer og markedet er meget vigtige for os. Her kan du finde den seneste ledelsesrapport (koncernregnskabet) på tysk og engelsk ligesom årsregnskabet (koncern- og individuelle årsregnskaber) på tysk. Vi offentliggør ligeledes ledelseserklæringen i den nyeste konsolideret årsberetning herunder.

 

/ Forord af bestyrelsen

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Kære damer og herrer!

I marts 2020 opstod der som følge af coronakrisen betydelige forstyrrelser i produktions- og forsyningskæderne i ind- og udland. I denne periode bestræbte vi os på at genoprette vores byggeaktiviteter hurtigt og fuldstændigt under så sikre forhold som muligt. Dette kunne vi opnå i løbet af få uger, og koncernen fortsatte sin organiske vækst i resten af regnskabsåret.

I regnskabsåret 2020/2021 var SWIETELSKYs tal dermed igen højere end de sidste allerede helt igennem succesrige års tal. Der blev opnået opmuntrende fortjenstmargener på alle væsentlige markeder. Byggeaktiviteten steg med 2,5 % sammenlignet med året før. På trods af den planmæssige færdiggørelse af store langvarige projekter, er ordrebeholdningen på ca. 3,3 mia. euro 5 % over det forrige års meget høje niveau.

Vi fortsætter med at have vores primære fokus på rentabiliteten, og særligt her har vi opnået en glædelig vækst. Resultatet før skat (EBT) blev øget med næsten 37 %. Derudover lægger vi meget stor vægt på en sparsom brug af vores finansielle ressourcer og en solid kapitalstruktur. På trods af stor vilje til at investere i moderniseringen af tekniske anlæg og maskiner steg egenkapitalandelen til næsten 35 %.

Den fremtidige forretningsmæssige udvikling er vanskelig at forudsige, især på baggrund af nye udfordringer som knaphed på byggematerialer og deraf følgende prisudsving. På trods af dette er vi fortrøstningsfulde og tror på, at vi vil fortsætte med at opnå solide resultater i overensstemmelse med de sidste års gennemsnit. Vores kollega dipl.-ing. Walter Pertl gik på pension ved rapporteringsperiodens udløb. Hans position i bestyrelsen blev pr. 1. april 2021 overtaget af Harald Gindl.

i juli 2021