Årsregnskab

Årsregnskab
Årsregnskab
Årsregnskab
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årsregnskab

Åben kommunikation og transparens over for vores investorer og markedet er meget vigtige for os. Her kan du finde den seneste ledelsesrapport (koncernregnskabet) på tysk og engelsk ligesom årsregnskabet (koncern- og individuelle årsregnskaber) på tysk. Vi offentliggør ligeledes ledelseserklæringen i den nyeste konsolideret årsberetning herunder.

 

/ Forord af bestyrelsen

SWI Presseaussendung AG Vorstand 1911

Kære hr. eller fr!

Årsregnskabet 2018/19 har levet op til vores optimistiske forventninger og har været det mest succesrige i vores virksomhedshistorie. SWIETELSKY's organiske vækst forsat uafbrudt midt i fordelagtige økonomiske forhold. Vi registrerede overskud i alle hovedmarkeder, og det gjorde det muligt for bygningsresultater at stige med 18 % på årsbasis. Ordrebeholdninger på 3.12 milliarder EUR er fortsat på et meget højt niveau på trods af den rettidige udførelse af store langtidsprojekter.
Kernekapitalprocenten voksede til 29 %.

Vores hovedfokus har altid været vores rentabilitet, som også oplevede tilfredsstillende fortjenester. Indtjening før skat (EBT) voksede med 39,16 %. Vi kan rapportere om en meget god EBIT margen på 4,1 %, sammenlignet med det samlede industrigennemsnit. Vi er også særlig opmærksomme på kapitalstrukturen og tillægger stor betydning til et økonomisk brug af vores finansielle ressourcer. Ikke desto mindre har vi i det forløbne regnskabsår vist en stor vilje i at investere i modernisering og vores tekniske anlæg og maskiner.

Vi fokuserer forstat på vores diversificeringsstrategi og vores ledelsestilgang om fremmelse af vores ansattes iværksætterkvalifikationer, som vi har gjort i fortiden. I efteråret vil vi for første gang udarbejde en bæredygtighedsrapport for virksomheden i henhold til "Bæredygtigheds rapporteringsstandarder" af det "Globale rapporteringsinitiativ" (GRI) for at gøre vores tjenester transparente inden for bæredygtig forvaltning. I det nuværende årsregnskab 2019/2020 ønsker vi at konsolidere bygningsresultaterne tilbage til sidste års niveau og forsøge at opnå den gennemsnitlige rentabilitet af de sidste tre årsregnskaber.

i september 2019