Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årsregnskab

Åben kommunikation og transparens over for vores investorer og markedet er meget vigtige for os. Her kan du finde den seneste ledelsesrapport (koncernregnskabet) på tysk og engelsk ligesom årsregnskabet (koncern- og individuelle årsregnskaber) på tysk. Vi offentliggør ligeledes ledelseserklæringen i den nyeste konsolideret årsberetning herunder.

 

/ Forord af bestyrelsen

Vorstand Web 1

Til rette vedkommende

Dette årsregnskab er det første, som vi udsteder som aktieselskab. Ændringen i vores juridiske form, der blev besluttet og implementeret af ejerne i 2019 i lyset af den konstante vækst, bidrager til bedst muligt at gøre SWIETELSKYs organisatoriske og juridiske strukturer klar til fremtidige udfordringer. Det har ingen indflydelse på ejerstrukturen eller sammensætningen af ​​ejerne og deres ejerforhold.

I regnskabsåret 2019/20 fortsatte SWIETELSKY de foregående års succesrige kurs. I lyset af det solide økonomiske miljø, som kun i de sidste par uger af regnskabsåret blev skadet af coronaviruskrisen, kunne koncernen fortsætte sin organiske vækst. På sit hjemmemarked i Østrig øgede SWIETELSKY igen sin byggeproduktion kraftigt, mens de seneste års stærke vækst blev konsolideret på alle andre vigtige markeder. Samlet steg byggeproduktionen med 8 % ift. året før. Med i alt 3,14 mia. EUR er ordrelisten endda større end sidste års meget høje niveau på trods af den planlagte gennemførelse af store, langsigtede projekter. Egenkapitalandelen forbedrede sig og steg til 30 %.

Vores hovedfokus har altid været rentabilitet, og i denne indikator observerede vi også en meget tilfredsstillende vækst. Resultatet før skat (EBT) steg med 7,2 %. EBIT-marginen på 4,2 % er særdeles god i denne branche. Vi er fortsat meget opmærksomme på kapitalstrukturen og lægger stor vægt på at anvende vores økonomiske ressourcer fornuftigt. Ikke desto mindre har vi i det forgangne ​​regnskabsår igen demonstreret en stor vilje til at investere i modernisering af vores tekniske udstyr og maskiner.

Den første koncerndækkende bæredygtighedsrapport, der blev udstedt i efteråret 2019 i overensstemmelse med bæredygtighedsrapporteringsstandarderne for Global Reporting Initiative (GRI), kaster lys på vores resultater i forbindelse med bæredygtig forretningsdrift. Gennem kontinuerlig bæredygtighedsstyring vil vi fortsætte med at skabe konkurrencefordele på dette område.

I marts 2020 blev vores hjemmemarked i Østrig kastet ud i en historisk situation med en fuldstændig standsning af byggeri og afbrydelse af nationale og internationale produktions- og forsyningskæder som konsekvens af spredningen af ​​COVID-19. I denne periode fokuserede vores virksomhed på at finde måder til hurtigt at genoptage vores byggeaktivitet så sikkert som muligt. Vi var i stand til at opnå dette inden for nogle få uger. Selvom de negative virkninger af coronaviruskrisen var begrænset til slutningen af ​​regnskabsåret 2019/20, markerer den nuværende situation et vendepunkt. Vi forventer, at de økonomiske virkninger af den dybe recession vil blive afspejlet i mindre byggeriarbejde. Vores hovedfokus vil derfor være mulige effektivitetsforøgelser i vores produktionsprocesser for at komme ud af krisen strukturelt stærkere.

Det er risikabelt at fremsætte forudsigelser for regnskabsåret 2020/21 under de nuværende omstændigheder. Ikke desto mindre er vi med vores robuste og rentable forretningsmodel og vores ordreniveau, der stadig er højt i hele koncernen, overbeviste om, at det vil lykkes os at overvinde COVID-19-pandemien og dens konsekvenser.

En særlig trist begivenhed i 2020 var bortgangen af ingeniør Hellmuth Brustmann, som i mange år var medejer og administrerende direktør af SWIETELSKY. Han var en af ​​pionererne inden for moderne jernbanekonstruktion og revolutionerede effektiviteten og medarbejdernes sikkerhed ved at indføre store maskiner. Han var også en drivkraft bag internationaliseringen af ​​SWIETELSKY og bidrog til at gøre det til et af de førende europæiske jernbanekonstruktionsfirmaer. Vi vil med taknemmelighed huske ham som en stor visionær med socialt ansvar.

Juli 2020