Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Bæredygtighedsrapport

I denne første koncernbæredygtighedsrapport går Swietelsky AG ud over sine lovmæssige rapporteringspligter ved at offentliggøre informationer om virksomhedens aktiviteter og tjenester forbundet med bæredygtig ledelse. Dette gør vi for at leve op til vores regnskabspligt over for vores interesserede parter og ifm. ikke finansiel information.

 

Download Bæredygtighedsrapport

/ Forord af bestyrelsen

Vorstand Web 1

Kære hr. eller fr!

Bæredygtighed er uden tvivl et af de største problemer i vores tid. SWIETELSKY er stolt af at have erkendt vigtigheden af dette problem for nogen tid siden. Bæredygtighed har været en del af vores virksomheds dna i mere end 80 år. Vi ser på dette emne fra et historisk perspektiv, og betragter det som intet mindre end et behov for langtidsvelstand, som altid har været vores fokus.

Vigtige dimensioner inden for bæredygtighed omfatter sundhed, sikkerhed og tilfredsstilhed af vores ansatte såsom deres iværksætterånd. De omfatter også konsekvent overholdelse af al lovgivning og regler og ærlighed i håndtering af skatter og afgifter. Sidst men ikke mindst forstår vi også bæredygtighed som vores forpligtelse til at have en moderne, ressourcebesparende infrastruktur. Det er klart, at vi fremmer en miljøbevidst virksomhedspolitik i alle henseender. Vi betragter ikke miljøhensyn hovedsageligt som en omkostningsfaktor, men som en forretningsmulighed for at udvikle innovative kommercielle modeller.

I denne henseende har vi været i stand til at opnå en del i de sidste par år. Ikke desto mindre skal vi huske på, at der stadig er meget, der skal nås. Formålet med denne rapport er at afklare vores indsats inden for bæredygtighed ved at offentliggøre den for første gang ud over vores lovmæssige rapporteringskrav og i henhold til GRI standarder. Derudover er vi klart forpligtede til Sustainable Development Goals (SDGs), der blev vedtaget af UN som en integreret del af 2030 agendaen.

Andre bæredygtighedsrapporter vil følge med regelmæssige mellemrum, siden de vigtigste udfordringer, der mødes af vores industri - såsom moderne personaleadministration midt i en mangel på faglærte arbejdere, ressourcesparende konstruktion i forbindelse med klimaforandringer og digitalisering af byggeprocesser - vil fortsat være et problem for os i den nære fremtid. Vi forsøger oprigtigt at ændre alle disse udfordringer med mod til konkurrencedygtige fordele i innovationens ånd. Vi inviterer alle underleverandører og forretningspartnere langs værdikæden til at slutte sig til os på denne vej.

i november 2019