Swietelsky AG
  • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Indberetningssystem

til anmeldelse af ureglementeret adfærd hos Swietelsky

Swietelsky AG bekender sig i sin adfærdskodeks klart og betingelsesløst til overholdelsen af alle gældende love og regler. Derfor bestræber vi os på at identificere og redegøre for eventuel ureglementeret adfærd i virksomheden hurtigst muligt samt iværksætte nødvendig korrigerende handling.

Grundlaget for anmeldelse og afklaring af ureglementeret adfærd er en åben kommunikation i vores koncern. Swietelskys ledelse opfordrer derfor alle forretningspartnere til straks at foretage en anmeldelse, hvis der er mistanke omureglementeret adfærd.

I overensstemmelse med kravene i direktivet (EU) 2019/1937 ("EU-whistleblowerdirektivet") stiller Swietelsky AG således et webbaseret indberetningssystem til rådighed, som kan benyttes til hurtigt og nemt at foretage en anmeldelse, hvis man har mistanke om ureglementeret adfærd. Systemet er tilgængeligt døgnet rundet fra enhver lokation.

Anmelderens anonymitet er garanteret, og ved seriøse anmeldelser garanteres anmelder fuld beskyttelse. Der er også muligt at foretage en ikke-anonymiseret anmeldelse. Men bevidste fejlindberetninger kan føre til arbejdsretlige og strafferetlige konsekvenser.

Indgiv din anmeldelse her:

Indberetningssystem