Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Adfærdskodeks

Vi vil betragtes som pålidelige og kompetente af vores offentlige og private forretningspartnere. Derfor er det vigtigt for os, altid at opføre os retfærdigt, respektfuldt og med integritet over for både alle interessenter og over for vores konkurrenter. Vi har udarbejdet et adfærdskodeks til at lede os. Det reflekterer vores værdier og skal være grundlaget for god opførsel ud fra et moralt, etisk og lovmæssigt synspunkt inden for SWIETELSKY Gruppen. Dokumentet, der kan downloades her, er blevet afleveret i sin komplette form til alle ansatte og relevante partnere. Vi udgiver også bestyrelsens erklæring om offentliggørelsen af det nyeste adfærdskodeks herunder.

 

/ Bestyrelsens forord

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Kære alle!

Swietelsky er et førende byggefirma i Central- og Østeuropa. Med mere end 12.000 medarbejdere, 3,4 milliarder euro i omsætning og en decentral organisationsstruktur er vi en international virksomhed, nationale vindere og lokale mestre. I mere end 80 år har vores udvikling været præget af økonomisk bæredygtighed og sund udvikling, så koncernen i dag tilbyder hele sit sortiment af byggeservices - altid med den højeste kvalitet og fleksibilitet for øjet.

Virksomhedens udvikling er et resultat af medarbejdernes vilje til løbende at udvikle sig og acceptere udfordringer med henblik på fremtiden. Vi står desuden over for nye juridiske rammer og etiske standarder, der skal overholdes, hvis vi skal bevare vores gode ry som en pålidelig, kompetent og lovlydig partner. Retfærdighed, respekt og integritet internt i virksomheden såvel som over for kunder og konkurrenter er en del af vores hovedfokus.

For at fremme og sikre juridisk, etisk og moralsk upåklagelig adfærd har vi udarbejdet et adfærdskodeks som retningslinje for alle vore medarbejdere. Alle ansatte i Swietelsky skal overholde principperne heri, uanset deres stilling. Vores adfærd i det daglige professionelle liv, er uden tvivl en af ​​de vigtigste faktorer, der påvirker virksomhedens omdømme. Hver enkelt person er derfor forpligtet til at tage hensyn til principperne.

Bestyrelsen