Swietelsky AG

Bæredygtighedsrapport

I den koncernomspændende rapport om bæredygtighed offentliggør Swietelsky AG i bæredygtighedens tegn informationer og data om virksomhedens aktiviteter i et omfang, der rækker ud over de lovbestemte rapporteringsforpligtelser. Dermed overholder vi oplysningspligten over for vores aktionærer, også med hensyn til informationer af ikke-økonomisk karakter.

/ Direktionens forord

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Kære alle!

I en tid med store miljømæssige udfordringer, spiller bæredygtighed også en central rolle for SWIETELSKY. Særligt vores branche bærer et stort ansvar med hensyn til klimaændringerne. Derfor bestræber vi os på at tilrettelægge vores aktiviteter sådan, at vi bidrager til løsningen og kan gøre vores forretningsmodel endnu mere modstandsdygtig over for kriser. Den foreliggende bæredygtighedsrapport skal skabe transparens, dokumentere vores hidtidige bestræbelser og samtidig danne arbejdsgrundlaget for vore yderligere anstrengelser.

Betingelserne for vores arbejde er underlagt tiltagende regulering og præget af en dynamisk markedsudvikling, især hvad angår finansiering og forsynings-kæder. Betingelserne ændrer sig derfor hurtigt, men det ser vi som vores chance for at implementere innovative forretningsmodeller. På den baggrund har vi igangsat en trinvis arbejdsproces, hvor vi arbejder med temaerne "fairness", "med hinanden", "innovation" og "økologi". Netværket i koncernen er tæt forbundet med processen og vil hjælpe med at udvikle en holistisk bæredygtighedsstrategi. Strategien skal definere konkrete mål og brugbare tiltag på alle niveauer i virksomheden. Vores kontor for bæredygtighedsstyring, som vi oprettede i 2020, er en blanding af en intern tværfaglig ledelseskreds og eksterne eksperter - og de er vores professionelle ledsagere på vejen.

Talrige initiativer i de senere år har allerede båret frugt og blandt andet resulteret i en kåring til bedste arbejdsgiver i byggebranchen og tredjebedste arbejdsgiver i Østrig. I 2021 har Financial Times kåret os som Europas mest divergente byggefirma, og samme år har vi også kunnet glæde os over kvalitetsmærket for fremme af sundhed på arbejdspladsen. Vores udvikling inden for træ- og hybridbyggeri, der har positioneret SWIETELSKY som en byggematerialeneutral udbyder, skrider hurtigt frem takket være omfangsrige investeringer. Der investeres også kraftigt i opførelsen af anlæg til recycling af mineralsk byggeaffald og til behandling af forurenet jord. Inden for energiteknikken fremmer vi med vores knowhow aktivt reduceringen af CO2-emissioner i bygningers samlede livscyklus.

For at nå vores bæredygtighedsmål fremmer vi ikke mindst autonome initiativer hos vores medarbejdere. Derudover bekender vi os til en transparent kommunikation med vores aktionærer. Vi glæder os allerede nu til at informere jer om yderligere konkrete udviklinger og fremskridt i vores næste bæredygtighedsrapport. Moderne infrastruktur samt miljømæssigt og socialt ansvar er ikke modsætninger, men tænkes ind i én sammenhæng hos SWIETELSKY.

November 2021