Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årsregnskab

Åben kommunikation og transparens over for vores investorer og markedet er meget vigtige for os. Her kan du finde den seneste årsrapport (koncernregnskabet) på tysk og engelsk, og desuden årsregnskabet (både koncern- og de individuelle årsregnskaber) på tysk. Vi offentliggør ligeledes ledelseserklæringen i den nyeste årsberetning herunder.

 

Download Årsregnskab

/ Bestyrelsens forord (engelsk)

Vorstandsfoto 2021 22

Mine damer og herrer!


Det forgangne regnskabsår var en fortsættelse af det vellykkede foregående år. Med en vækst på 10% i byggeproduktionen blev indtjeningen før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) igen forbedret en smule, mens EBT på 147,2 mio. EUR lå mellem de sammenlignelige værdier fra de to foregående år.

Det er også glædeligt, at egenkapitalprocenten kunne øges yderligere til 35,4% på trods af den uændret høje investeringsvillighed. Alt i alt er vi meget positive over for udviklingen i 2021/22, især fordi alle kernemarkeder har ydet et betydeligt bidrag til indtjeningen. Den næsten uændret høje ordrebeholdning er også et solidt fundament for de kommende år.

Den overordnede økonomiske udvikling er fortsat vanskelig at forudsige. Vores sunde kapitalstruktur er af stor betydning på baggrund af de inflationære prisstigninger på byggematerialer og manglen på vigtige råvarer. I denne situation kan SWIETELSKY's strategi om at tilbyde det bredest mulige udvalg af produkter og tjenesteydelser, den størst mulige diversificering på tværs af alle koncernens byggesektorer og markeder og en proaktiv styring af projekt- og kontraktrisici endnu en gang vise sit værd. Vores motto er fortsat: Overskud kommer før omsætning. I et markedsmiljø, der bliver vanskeligere, økonomisk set, er målet at fortsætte med at opnå solide resultater i lighed med gennemsnittet af de sidste par år.

Vi er også meget engageret i at tage fat på de velkendte udfordringer, som manglen på kvalificeret arbejdskraft giver anledning til. Desuden er det vigtigt at styrke SWIETELSKY's innovationskraft yderligere og støtte klimaændringerne og bruge dem til vores forretningsmæssige fordel. Disse bestræbelser er også dokumenteret i vores bæredygtighedsrapport, som blev offentliggjort for anden gang i december 2021.

juli 2022