Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årsregnskab

Åben kommunikation og transparens over for vores investorer og markedet er meget vigtige for os. Her kan du finde den seneste årsrapport (koncernregnskabet) på tysk og engelsk, og desuden årsregnskabet (både koncern- og de individuelle årsregnskaber) på tysk. Vi offentliggør ligeledes ledelseserklæringen i den nyeste årsberetning herunder.

 

Download Årsregnskab 2022/23

/ Bestyrelsens forord (engelsk)

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Mine damer og herrer, 

Swietelsky’s fremragende engagement har givet positive resultater: Med udgangspunkt i det høje niveau sammenlignet med samme periode i det foregående år har SWIETELSKY i regnskabsåret 2022/23 øget kapaciteten med ca. 4,7 % til 3,58 mia. euro. På trods af udfordrende rammebetingelser med et betydeligt pristryk på energi og råstoffer, høj inflation og gennemgribende rentestigninger er det lykkedes os at opnå et stabilt resultat – med en rentabilitet og egenkapitalandel over gennemsnittet i en østrigsk branchesammenligning. Denne finansielle styrke skaber stabilitet og sikkerhed – for vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere.

Prognoser for indeværende regnskabsår ser lige som før byggeindustrien i en anspændt atmosfære. Tilgængeligheden af og prissituationen for råstoffer er ganske vist forbedret, men samtidig lægger stigende renter og lovgivningsmæssige tiltag en dæmper på efterspørgslen – især i den private byggesektor. Højere finansieringsomkostninger påvirker også offentlige projekter. Vores brede diversificering over alle byggerisektorer, ordregivere og markeder, SWIETELSKY’s dermed forbundne forholdsvise solide markedsposition og de nødvendige foranstaltninger til energiomstilling giver os store forhåbninger om også i regnskabsåret 2023/24 at holde ydeevne- og resultatværdierne på de senere års gennemsnitlige niveau.

Vores mission er at udvikle SWIETELSKY til en førende udbyder til tilpasning til klimaændringer, øge vores internationale tilstedeværelse og gøre hele byggearbejdet mere effektivt. Og at begejstre kunder med nye karrieremodeller, nye arbejdstagere og nye kontraktmodeller. Alt dette vil i væsentlig grad præge vores vej ind i en bæredygtig, succesrig fremtid.

Juli 2023

 

Download Årsregnskab 2021/22

Download Årsregnskab 2020/21