Swietelsky AG

Årsregnskab

Åben kommunikation og transparens over for vores investorer og markedet er meget vigtige for os. Her kan du finde den seneste årsrapport (koncernregnskabet) på tysk og engelsk, og desuden årsregnskabet (både koncern- og de individuelle årsregnskaber) på tysk. Vi offentliggør ligeledes ledelseserklæringen i den nyeste årsberetning herunder.

 

/ Bestyrelsens forord (engelsk)

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Kære læsere

Trods udfordringerne i de fundamentale økonomiske forhold fortsatte SWIETELSKY sin stabile udvikling i første halvår 2023/24. På alle kernemarkeder fører den økonomiske stagnation til højere finansierings- og lønomkostninger, fortsat høje materiale- og energiomkostninger og stadigt større personalemangel inden for specialområder. I forhold til året før kunne SWIETELSKY alligevel notere sig en lille stigning i det samlede resultat af byggeaktiviteterne, som opgik til 2.047,3 mio. EUR. Det vanskelige rentemiljø betød som forventet, at byggeriet af boliger var vigende i det første halvår. Vi kompenserede for dette med vækst i byggeriet på infrastrukturområdet.

Vores store ordrer inden for tunnel- og andre anlægsarbejder gennemførte vi planmæssigt, og med en ordrebog, der p.t. kan opgøres til 2,9 mia. EUR fastholder vi sidste års niveau.

Resultatet før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA) steg med 1,1 procent eller 1,8 mio. EUR i forhold til samme periode sidste år.

Vores solide markedsposition med bred diversificering og vores specialistkompetencer bidrager til, at vi går fremtiden i møde med målrettethed og handlekraft. For helåret forventer vi byggerelaterede aktiviteter på sidste års niveau og en indtjening på nogenlunde samme niveau som sidste år.

Tak til alle SWIETELSKY's medarbejdere, der med deres arbejdsindsats bidrager til vores fælles succes.

November 2023

 

Download Årsregnskab 2023/24

Download Årsregnskab 2022/23

Download Årsregnskab 2021/22

Download Årsregnskab 2020/21