Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Iværksætteri og regler

Disse iværksætteraktiviteter af SWIETELSKY gruppen er kendetegnet af en stærk ansvarsfølelse over for landet og samfundet. Vi betragter overholdelsen af lovlige rammer og etiske standarder på koncernniveau som et krav til overholdelse af et godt ry som en pålidelig, kompetent og lovlydig partner for vores kunder, investorer og forretningspartnere.

Vi bekæmper naturligvis korruption og konkurrenceskadelig opførsel og står indenfor respekt for databeskyttelseslovgivning. Ved at sikre retfærdighed, respekt og integritet inden for virksomheden og over for kunder og konkurrenter, er vi klart imod negative begivenheder såsom konkurrencefordrivelse, korruption og krænkelse af privatlivet. Vi gør meget ud at af respekter alle arbejds- og sociale standarder. Ud over vores eget engagement i denne henseende, påvirker vi også vores underleverandører og forretningspartnere, og tilskynder dem til at implementere lige så høje standarder. Vi betragter også respekt for menneskerettigheder og brug og fremmelse af forskellighed og ligestilling som vigtige byggeklodser i forsøget på at opnå vores fælles formål.

Læs mere om iværksætterånd og compliance hos SWIETELSKY og om følgende emner i vores bæredygtighedsrapport

  1. Adfærdskodeks, side 59
  2. Organisationsforankring og fair konkurrence, side 60
  3. Bekæmpelse af korruption og fair konkurrence, side 60 - 63
  4. Databeskyttelse, side 63
  5. Respekt af menneskerettigheder, side 64
  6. Forskellighed og ligestilling indenfor compliance, side 65
  7. Vores bidrag til bæredygtige udviklingsmål, side 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, Chief Compliance Officer (CCO)
"Forsat profitable forretningsforhold kræver lovlighed, tillid og værdiorientering. Overholdelse af regler er derfor ikke et 'midlertidigt fænomen', men et krav til koncernens bæredygtige succes til fordel for alle interne og eksterne interesserede parter."

Mag. Gernot Reiter, CSE, Chief Compliance Officer (CCO)

Kontakt

Adfærdskodeks

Vi vil fortsat betragtes som pålidelige og kompetente af vores offenlige og private forretningspartnere. Derfor er det vigtigt for us altid at opføre os retfærdigt, respektfuldt og med integritet over for all interesserede parter og vores konkurrenter. Vi har udarbejdet en adfærdskodeks til at lede os. Den reflekterer vores værdier og skal være grundlaget for upåklagelig opførsel fra et moralt, etisk og lovligt synspunkt inden for SWIETELSKY Gruppen. Dokumentet, der kan downloades her, er blevet afleveret i sin fuldstændige form til alle ansatte og relevante partnere.