Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Sundhed & sikkerhed

De ansatte, kontraktpartnerne, underleverandører, repræsentanter for bygningsejerne og naboer skal beskyttes mod ulykker og sundhedsfarer hos SWIETELSKY Group's byggeanlæg i henhold til de højest mulige standarder. Deres sikkerhed er vores virksomheds vigtigste bekymring. På trods af forskellige lovrammer i vores forskellige markeder tillægges vores sikkerhedsstandarder den højeste prioritet.

Bortset fra menneskelige tragedier, som stammer fra arbejdsulykker, helbredsskader og stressrelaterede sygeorlov kan virksomhedens ry og konkurrenceevne også påvirkes. Selv hvis der ikke forekommer ulykker, ikke overholdelse af arbejdssikkerhedsstandarder kan resultere i lovmæssige og finansielle bøder og bureaukratiske omkostninger, som skal undgås i al fald.

Byggeaktivitet går uden tvivl hånd i hånd med en øget uheldrisiko, sammenlignet med andre industribrancher, grundet anvendelsen af tungt udstyr og fysisk anstrengelse. Uanset division eller land er emnet relevant for alle gruppens afdelinger.

Risici opstår for eksempel fra en fare for fald ifm. arbejde fra højder eller fra ekstreme vejrforhold, som arbejderne undertiden udsættes for. Tunnel- og jernbanearbejde udgør specielle farer, og det grunden til at arbejdssikkerhed altid har spillet en afgørende rolle. Det er ikke hyppigheden men alvoren af arbejdsrelaterede ulykker, som traditionelt har været større i disse brancher. De lovmæssige krav i gruppens forskellige lande, især Storbritannien og Australien, er omfattende og mangfoldige. I de nordeuropæiske lande i særdeleshed er arbejdssikkerhedsemner også en del af kravene i udbudsprocedurerne, og bliver derfor endnu vigtigere.

Læs mere om arbejdssikkerhed hos SWIETELSKY og om følgende emner i vores bæredygtighedsrapport

  1. Organisationsforankring, sider 66 - 68
  2. Nøgletal og monitorering, side 68
  3. Vores bidrag til bæredygtig udviklingsformål, side 71
Bruno Wyhs, Safety Expert
"Vores sikkerhedskultur omfatter intensiv og målrettet forebyggelse og også den generelle befordring af en sund livsstil. Hvert uheld og hver undgåelig sundhedsskade skal forebygges ved at bruge en række foranstaltninger."

Bruno Wyhs, Safety Expert