Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Vores engagement

SWIETELSKY er et vigtigt incitament til økonomien, samfundet og miljøet. Virksomhedens formål er at skabe varende værdi.

Den fortsatte udvidelse af tjenesteydelser og medarbejdernes vilje til konstant at udvikle sig for at opfylde nye krav har været de primære motorer af virksomhedens vellykkede udvikling i løbet af årtierne.

Erfaringen fra talrige byggeprojekter fører altid til nye projekter og hjælper SWIETELSKY med at optimisere dens ydelser. Denne fortsatte kvallitets- og innovationsproces beriges af internt udviklingsarbejde og aktiv deltagelse i forskningsprojekter.

Bidrag til forbedring af livskvalitet

Grundet SWIETELSKY's forretning bidrager vi til en betydelig forbedring af vores fælleskabers livskvalitet. Boligkomplekser, sportscentre eller parker, som vi har bygget, skaber nye boligarealer og moderne infrastruktur. Normalt er det ikke SWIETELSKY men kunden, der bestemmer type og omfang. Ikke desto mindre genem kvaliteten af vores ydelser kan virksomheden bidrage til brugertilfredsstillelse, og dermed skabe social merværdi. Dette gælder i alle virksomhedens markeder og forretningsområder.

Ansvar som arbejdsgiver og forretningspartner

Byggeindustrien er generelt arbejdsintensiv. SWIETELSKY spiller derfor en vigitg rolle som arbejdsgiver. Ved at tilbyde sikre, kvalificerede arbejdspladser skaber vi ikke blot et eksistensgrundlag til vores medarbejdere, men bidrager også betydeligt til købekraften i de områder, hvor vi er aktive. Og til sidst drager disse regioner også fordel af de skatter og gebyrer, der er betalt af medarbejderne og virksomheden. Vi bidrager også store beløb til social sikkerhed gennem vores medarbejdere. Som en internationalt aktiv virksomhed er SWIETELSKY fuld bevidst om sine skatteforpligtigelser over for de lande og regioner, hvor vi er aktive.

Vi værdsætter specielt fair og respektfuld opførsel overfor vores forretningspartnere, leverandører og underleverandører. Disse bidrager også betydeligt til virksomhedens succes på grundlag af et genbyrdes behageligt samarbejde. Vores ambition er, at alle vores kunder, medarbejdere, leverandører og forretningspartnere føler sig sikre - en væsentlig ingrediens inden for et tillidsfuldt o bæredygtigt forretningsforhold.

Langsigtet tankegang, organisatorisk vækst

SWIETELSKY tænker altid langsigtet. Vi sigter ikke efter hurtig ekspansion men efter organisk vækst. Vores decentraliseret organisatorisk struktur afspejler dette formål. Den bygger på vaner, bestående i medarbejdernes personlige ansvar og overskudsdeling. Medarbejderne betragter sig selv som entreprenører inden for virksomheden og arbejder på et højt motivationsniveau.

Vi ønsker at skabe fremstidssikrede boligarealer og bæredygtig infrastruktur. Ved at samle vores ekspertise inden for trækonstruktion under SWIEtimber brandet ønsker vi at blive en endnu mere byggematerialeneutral rådgiver for vores kunder. Med hensyn til, hvordan vi opfører os overfor hinanden dagligt, er vores formål at etablere den nyudviklede medarbejdermissionserklæring internaltionalt for at promovere en virksomhedskultur, der opleves som positiv gennem hele virksomheden.

Digitalisering som innovationsdriver

Innovation inden for digitalisering er uden tvivl den største driver for SWIETELSKY og hele industrien. Sammenlignet med andre industrier skal byggesektoren i almindelighed indhente en del mht. digitaliseringsprocesser. Den cirkulære økonomi og den dertil hørende faklobling af økonomisk vækst fra ressourceanvendelse er også i stigende grad vigtige emner.

Læs mere om SWIETELSKY's ambitioner i vores bæredygtighedsrapport og om emnerne

  1. Bæredygtig velstand og Infrastrukturskabelse på sider 53 - 56
  2. Risikostyring på side 56
  3. Virksomhedens missionserklæring på side 56
  4. Værdikæde og Forsyningskæde på side 56
  5. Vores bidrag til Bæredygtie udviklingsmål på side 58

Dr.-Ing. Monika Ehlers, Head of Digital Business Development
"BIM kan også betydeligt forbedre bygningsprocesser inden for bæredygtighed. Der er min pligt at koordinere det fremskridt, vi har opnået indtil nu på forskellige niveauer, og at fremme det på en målrettet måde."

Dr.-Ing. Monika Ehlers, Head of Digital Business Development