Swietelsky AG

Innovation

Kravene til byggeindustrien vil i fremtiden være komplekse. SWIETELSKY forsøger allerede i udviklings- og planlægningsfasen at tage højde for indvirkningen på miljø og samfund og at reducere CO2-emissioner så meget som muligt i hele cyklussen gennem innovative løsninger, procesforløb og produkter.

Handlingsprogram 2025

  • fremme af life-cycle-orienteret byggeri – med udgangspunkt i kompetencerne (design, materialer og processer)
  • udvikling af løsninger og produkter, der er tilpasset følgerne af klimaændringerne
  • kontinuerlig forbedring af ressourcebesparende byggeprocesser
  • fokus på CO2-besparende byggematerialer
  • stigning i andelen af byggecertificeringer

Læs mere om innovation hos SWIETELSKY i vores aktuelle bæredygtighedsrapport, hvor du også kan læse om følgende emner:

  1. Fremtidsorienteret design og digitalisering, side 78-84
Christian Wahlmüller, leder af kontoret for bæredygtighedsstyring
"Transparens, gennemførlighed og målbarhed er grundpillerne i vores innovative processer i byggeindustrien."

Christian Wahlmüller, leder af kontoret for bæredygtighedsstyring

Kontakt