Swietelsky AG

Økologi

SWIETELSKY gør sig umage med at sikre anvendelsen af skånende processer, miljøvenligt udstyr og miljøvenlige maskiner i alle projektfaser. Vi bestræber os hele tiden på at skåne luft, vand, energi og jord, optimere materialeforbruget og logistikken og reducere emissionerne så meget som muligt. Dermed yder vi et vigtigt bidrag til realiseringen af Parisaftalen om klimabeskyttelse.

Handlingsprogram 2025

  • fremme af virksomhedens cirkulære økonomi: stigning i recyclingprocenten gennem genanvendelse af byggeaffald
  • stigning i den vedvarende energiandel
  • fortsættelse af energioptimeringen i bygninger og i forbindelse med ejendomsadministration
  • reducering af CO2-udledningen fra vognpark og logistik
  • optimering af energiintensive processer

Læs mere om økologi hos SWIETELSKY i vores aktuelle bæredygtighedsrapport

  1. Kvalitets- og miljøstyring, side 86-95
Klaus-Peter Pichlwanger, kvalitetsstyring
"Vi skyr ingen midler for at overholde miljøbestemmelserne til punkt og prikke og undgå negative indvirkninger fra vores forretningsaktiviteter på menneske og natur."

Klaus-Peter Pichlwanger, kvalitetsstyring

Kontakt