Swietelsky AG

Indberetningssystem

til anmeldelse af ureglementeret adfærd hos Swietelsky

Swietelsky bekender sig i sit adfærdskodeks klart og betingelsesløst til overholdelsen af alle gældende love og regler. Derfor bestræber vi os på at identificere og redegøre for eventuel ureglementeret adfærd i virksomheden hurtigst muligt samt iværksætte nødvendige korrigerende handlinger.

Grundlaget for anmeldelse og afklaring af ureglementeret adfærd er åben kommunikation i vores koncern. Swietelskys ledelse opfordrer derfor alle forretningspartnere til straks at foretage en anmeldelse, hvis der er mistanke om ureglementeret adfærd.

I overensstemmelse med kravene i direktivet (EU) 2019/1937 ("EU-whistleblowerdirektivet") stiller Swietelsky således et webbaseret indberetningssystem til rådighed, som kan benyttes til hurtigt og nemt at foretage en anmeldelse, hvis man har mistanke om ureglementeret adfærd. Systemet er tilgængeligt døgnet rundt fra enhver lokation.

Anmelderens anonymitet er garanteret, og ved seriøse anmeldelser garanteres anmelder fuld beskyttelse. Det er også muligt at foretage en ikke-anonymiseret anmeldelse. Men bevidste fejlindberetninger kan føre til arbejdsretslige og strafferetslige konsekvenser.

Indgiv din anmeldelse her:

Indberetningssystem