Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Diversitet & Mangfoldighed

IDÉER BYGGER PÅ MANGFOLDIGHED

Swietelsky AG bifalder, at diversiteten vokser støt i det samfund, hvor vi lever og handler med hinanden. Vi tænker mangfoldigheden ind i vores idéer og ved, at forskelligartede perspektiver kan hjælpe os med at mestre udfordringerne i en verden under hastig forandring.

Forudsætningen herfor er, at vores medarbejdere bakkes op i tilstrækkelig grad og kan udfolde deres personlige og faglige potentiale uanset køn, religion, seksuel orientering, alder, etnisk oprindelse eller mulige handicap.

Vi siger klart fra over for enhver form for diskrimination og mobning og støtter op om en kultur, hvor fællesskabet vægtes højt. Et entusiastisk diversity management ser vi som et strategisk instrument til i det lange løb at øge effektiviteten af vores byggeaktiviteter.

Derfor opmuntrer vi vores ansatte til at se diversitet som en konkurrencefordel og til at bidrage til et empatisk arbejdsklima og skabe rammerne for inklusion.

Vi mener, at det er en absolut nødvendighed for en virksomhed, og at det ikke mindst er et samfundsmæssigt ansvar at få kvinder med i de byggetekniske arbejdsprocesser og i ledelsesstrukturen, at tilbyde ældre arbejdstagere en behovsorienteret beskæftigelse samt at styrke uddannelsen af unge.

Direktionen hos Swietelsky AG i november 2022